VIPP


VIPP videotraining voor jonge moeders: professioneel werken aan veilige gehechtheid.


Er is een VIPP videotraining voor:

jonge moeders

professionals

pedagogisch medewerkersVIPP Jonge Moeder

Zij leert in de VIPP de signalen van haar kind te herkennen en er adequaat op te reageren. De jonge moeder oefent met praten voor het kind en ontwikkelt daarmee als het ware een persoonlijke gebruiksaanwijzing. Uit onderzoek blijkt dat de VIPP werkt: Moeders worden meer sensitief, de gehechtheidsrelatie verbetert en probleemgedrag van hun kind vermindert.


Doel
Na afloop kunnen moeders beter de signalen van hun kind herkennen er daar op reageren, ook als zij grenzen moeten stellen.


Doelgroep
Moeders van kinderen van 0 tot 4 jaar.


Inhoud

In deze interventie wordt gebruik gemaakt van video-beelden die in spel- en dagelijkse situaties bij de moeder thuis of in de opvang worden gemaakt. Voorzien van commentaar worden de opnames samen bekeken en besproken. Hierbij ligt de focus op het observeren, benoemen en interpreteren van het gedrag van haar kind. In de zes huisbezoeken komen verschillende opvoedthema's aanbod, waaronder samen spelen, sensitief opvoeden en disciplineren.


Duur van de training:

1 afspraak van 30 minuten voor kennismaking en de eerste videopnames

4 huisbezoeken van 60 tot 90 minuten en

2 herhalingsbezoeken van 60 tot 90 minuten.


VIPP Professional

Professionals die de training volgen leren gedrag observeren, benoemen en interpreteren aan de hand van videobeelden van dagelijkse situaties.
In deze training ligt de focus op het reageren op signalen van moeder en kind. Als rolmodel worden ook de professionals meer sensitief en verbetert de kwaliteit van hun hulpverlening.


Doel
Na afloop kunnen professionals beter de signalen van het kind en de moeder herkennen er daar op reageren. Dit helpt hen in het begeleiden van de jonge moeder en als sensitief rolmodel.


Doelgroep
Professionals die werken met tienermoeders en jonge moeders.


Inhoud

In deze training wordt gebruik gemaakt van video-beelden die in spel- en dagelijkse situaties bij de moeder thuis of in de opvang worden gemaakt van professional, moeder en kind. Voorzien van commentaar worden de opnames samen bekeken en besproken. Hierbij ligt de focus op het observeren, benoemen en interpreteren van het gedrag van kind en de dynamiek tussen moeder en kind.


Duur van de training:
7 bijeenkomsten 90 minuten.


Goed te combinberen met: Leergang tienermoeders


VIPP Kinderopvang

Pedagogisch Medewerkers of Gastouders leren in deze training gedrag observeren, benoemen en interpreteren aan de hand van videobeelden van dagelijkse situaties.
In deze training ligt de focus op het reageren op signalen van kinderen in de kinderopvang. Als hechtingsfiguur worden pedagogisch medewerkers meer sensitief en verbetert de kwaliteit van hun kinderopvang.


Doel
Na afloop kunnen pedagogisch medewerkers beter de signalen van kinderen herkennen er daar op reageren.


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders.


Inhoud

In deze training wordt gebruik gemaakt van video-beelden die in spel- en dagelijkse situaties, welke in de kinderopvang worden gemaakt van de professional met vier kinderen. Voorzien van commentaar worden de opnames samen bekeken en besproken. Hierbij ligt de focus op het observeren, benoemen en interpreteren van het gedrag van de kinderen. Pedagogisch medewerkers worden meer sensitief en kunnen beter op sensitieve wijze grenzen stellen en opvoeden.


Duur van de training:
7 bijeenkomsten 90 minuten.Trainingsaanbod

- Leergang tienermoeders

- VIPP videotraining

- Systemisch werken


- Werken met de Meldcode

- Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

- De Meldcode in het sociaal jeugd- en wijkteam

- Opfris, verdieping en intervisie voor aandachtsfunctionarissen


- Seksueel grensoverschrijdend gedrag

- Loverboyproblematiek