Leergang tienermoeders en jonge moeders

Voor (aanstaande) tienermoeders en jonge moeders verandert er veel in korte tijd, want terwijl de jongere zelf nog volop in ontwikkeling is, is er ook de zorg voor het (ongeboren) kind. Het begeleiden van moeder en (ongeboren) kind bij het veilig opgroeien vraagt specifieke kennis en vaardigheden van professionals ook in de sociale jeugd- en wijkteams.


Doel
Na de leergang bent toegerust om (aanstaande) tienermoeders en jonge moeders te begeleiden bij het veilig opgroeien en op laten groeien van hun kind.


Doelgroep
Professionals die werken met zwangere tieners en tienermoeders. Bijvoorbeeld in de (jeugd)hulpverlening, sociale jeugd- of wijkteams, opvanglocaties.


Inhoud
Deze leergang wordt in-company gegeven en inhoudelijk afgestemd op de specifieke wensen en werkzaamheden van de professionals. De volledige leergang is 5 dagen.


Onderdelen van de leergang (kunnen) zijn:
- De doelgroep jonge moeders (en tienermoeders)
- Het puberbrein
- Gehechtheid en sensitiviteit
- Oefenen met het herkennen van signalen bij moeder en kind (VIPP-CC)
- Meldcode: signaleren en handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
- Systeemgericht werken
- Communicatie
- Grens overschrijdend gedrag
- Samenwerken rondom de jonge moederMethode

Het werken met tienermoeders en jonge moeders beschrijven in een methode? Ook hiervoor kunt u bij groei groot terecht!Trainingsaanbod

- Leergang tienermoeders

- VIPP videotraining

- Systemisch werken


- Werken met de Meldcode

- Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

- De Meldcode in het sociaal jeugd- en wijkteam

- Opfris, verdieping en intervisie voor aandachtsfunctionarissen


- Seksueel grensoverschrijdend gedrag

- Loverboyproblematiek