Werken met de Meldcode

Met deze bijscholingsmodule leert u werken met de vijf stappen van de Meldcode. De bijscholingsmodule bestaat uit 1 dagdeel.
Voor deze bijscholing is enige basiskennis over signaleren en gespreksvoering  nodig. Uiteraard kan dit aanvullend verzorgt worden.


Doel
Na afloop kunnen deelnemers  werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en in de eigen organisatie implementeren.


Doelgroep
Professionals die werken met kinderen, volwassenen of ouderen. Bijvoorbeeld in de (jeugd)hulpverlening, sociale jeugd- of wijkteams, kinderopvang, onderwijs, welzijn en ouderenzorg.


Inhoud

In de training komt het volgende aan bod:

- De stappen van de Meldcode, met daarbij de verantwoordelijkheden, taken en grenzen.

- De ketenpartners waarmee binnen de Meldcode wordt samengewerkt.

- De werkwijze van Veilig Thuis.

- Informatie delen en privacy.

- Aan hand van casuistiek wordt er met de Meldcode geoefend.


Aantal deelnemers: 12


Duur van de training: 3 uur

Deze training wordt in-company gegeven en inhoudelijk afgestemd op de specifieke wensen en werkzaamheden van de professionals.  

 

 

 Trainingen 

· Leergang tienermoeders

· VIPP videotraining

· Systemisch werken


· Werken met de Meldcode

· Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

· De Meldcode in het sociaal jeugd- en wijkteam

· Opfris, verdieping en intervisie voor aandachtsfunctionarissen


· Seksueel grensoverschrijdend gedrag

· Loverboyproblematiek