Training op maat

In het trainingsaanbod staat veilig opgroeien centraal. Zoals het versterken van sensitiviteit, en het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Met actieve werkvormen wordt de theorie in de praktijk geoefend. Daardoor hebben de trainingen een praktische insteek. Zo wordt er bijvoorbeeld bij communicatie trainingen met een acteur gewerkt.


Naast het trainingsaanbod kan een training of leergang op maat worden ontwikkeld. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Rieneke heeft een heldere en interactieve aanpak!
Paula IJland - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid -
opleiding Regisseur Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Groei Groot verzorgde voor eerdere opdrachtgevers onder andere:

- Sensitiviteit en gehechtheid voor begeleiders van jonge moeders.

- Motiverende gespreksvoering voor begeleiders van jonge moeders.

- Diverse trainingen over signaleren, handelen en motiverende gespreksvoering t.b.v. de meldcode, voor gemeenten en zorgregisseurs.

- Engelstalig: Signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling in het basisonderwijs.

- Diverse trainingen aan intern begeleiders en aandachtsfunctionarissen in het basisonderwijs (o.a. veilige school, motiverende gespreksvoering)

- Congres workshop veiligheidsplan
Trainingsaanbod

- Leergang tienermoeders

- VIPP videotraining

- Systeemgericht werken


- Werken met de Meldcode

- Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

- De Meldcode in het sociaal jeugd- en wijkteam

- Opfris, verdieping en intervisie voor aandachtsfunctionarissen


- Seksueel grensoverschrijdend gedrag

- Loverboyproblematiek