Advies

Voor methodiekontwikkeling, onderzoek en advies op het gebied van veilig opgroeien kunt u bij mij terecht. Zoals voor expertise op het gebied van tienermoeders, huiselijk geweld en kindermishandeling, gehechtheid, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek, zowel voor de toepassing in methodiekontwikkeling als voor (beleids)vraagstukken.

Neem gerust contact op voor meer informatie.
Eerdere opdrachten
Tool- en methodiek ontwikkeling: Mijn Netwerk App


Hoe kan het eigen netwerk nog actiever betrokken worden bij het maken van een veiligheidsplan? Met Mijn Netwerk App! Deze app ondersteunt de client bij de afspraken met het eigen netwerk en voor situaties waarbij het mis gaat. Ontwikkelt in samenwerking met Bright Alley voor JSOTienermoeder onderzoek:
wat gaat er goed en wat kan beter?

Ons rapport 'Voorlichting, hulp en opvang aan tienermoeders in beeld' is naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Bij JSO mocht ik de rol van projectleider en auteur vervullen voor dit onderzoek, waarbij we met een team betrokken tienermoederexperts hard hebben gewerkt aan dit mooie resultaat. Juist nu er zoveel is veranderd in het sociaal domein, is het belangrijk om de kwaliteit van ondersteuning aan zwangere tieners en tienermoeders op nieuwe manieren te borgen.


Download het rapport


Meer weten? Of interesse in training of advies in het ondersteunen van tienermoeders? Stuur vrijblijvend een berichtje.


Groei en beweging creeren, op een manier die veilig en uitnodigend is. Dat is mijn drijfveer in mijn werk als pedagoog. Bel of mail gerust voor vragen of vrijblijvende informatie.


Rieneke de Groot